גם ההורים מתכוננים לשנת הלימודים

שנת הלימודים בפתח והילדים מתכוננים במרץ, אבל הם לא היחידים – גם ההורים נמצאים בעיצומן של ההכנות