האם רוצח ה"באבא אלעזר" יעמוד לדין?

למרות חוות הדעת הפסיכיאטרית שקבעה כי אשר דהאן אינו כשיר לעמוד לדין, הוגש נגדו כתב אישום. צוות ההגנה ינסה לטעון כי לא היה אחראי למעשיו בשל מצבו הנפשי, ובתביעה יציגו עובדות הפוכות. בסופו של דבר - יקבלו את ההכרעה השופטים

כתב האישום שהוגש היום נגד אשר דהאן בגיל רצח ה"באבא אלעזר", הרב אלעזר אבוחצירא, בא כשעדיין תלויה ועומדת חוות הדעת הפסיכיאטרית שקבעה כי הוא אינו כשיר לעמוד לדין.

רוצים לקבל עדכונים נוספים בפרשה? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק 

עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און הסבירו מדוע, אם כך, הגישה הפרקליטות את כתב האישום - במצב שבו הנאשם נקבע כמי שאינו כשיר לעמוד לדין - פטור מאחריות פלילית שניסיון לזכות בו פופולארי מאוד בבתי המשפט.

"משחר הימים ניסו נאשמים שונים להכתיר עצמם בלתי שפויים כדי לחמוק מלשאת באחריות פלילית. מדובר במקרים שונים ומגוונים מאוד - החל מרוצחי ילדיהם ועד למחבלים, שניסו לשכנע את השופטים כי אינם כשירים לעמוד לדין ובכך לחמוק מלתת את הדין על מעשיהם", הסבירו השניים. 

בעניינו של דאהן, קבע הפסיכיאטר המחוזי של מחוז הדרום כי הוא אינו כשיר לעמוד לדין והמליץ לשלוח אותו לאשפוז פסיכיאטרי, במקום לריצוי עונש מאסר מאחורי סורג ובריח.

"בתי המשפט פסקו לא אחת כי במקרים שבהם קיימות ראיות המספיקות לכאורה לקשור את הנאשם למעשה העבירה, כשברקע תלויה ועומדת חוות הדעת הפסיכיאטרית, היא כשלעצמה אינה מונעת את הגשת כתב האישום", הסבירו עורכי הדין.

לפי החוק, על בית המשפט לבחון את מצבו הנפשי של אדם העומד לדין - הן לעניין יכולתו לשאת באחריות פלילית ולאפשרות להעידו לדין.

המומחים יציגו חוות דעת, אבל השופטים יכריעו

בבתי המשפט ייעזרו, עד כמה שניתן, באנשי מקצוע שיסייעו להציג ממצאים שונים שיצביעו על מצבם הנפשי של החשודים והנאשמים. עם זאת, בסופו של דבר, תתקבל ההכרעה בשאלה האם מאפשר מצבם להעמידם לדין על-ידי השופטים - ולא רק באמצעות מה שיציגו המומחים המקצועיים השונים.

זו הסיבה שכמו שבמקרה שלפנינו, לא מנעה אותה חוות דעת פסיכיאטרית את הגשת כתב האישו ואין בה כדי לסתום את הגולל על האפשרות לנהל הליך פלילי בתיק.

רק אחרי שהדיונים בתיק ייערכו ומומחי הפסיכיאטריה השונים ישטחו את טענותיהם, יישמעו סיכומי הצדדים והשופטים יישתכנעו - או שלא - כי הנאשם אינו כשיר לעמוד לדין.

במקרה הראשון, שבו ייקבע כי דאהן אינו כשיר לשאת באחריות פלילית, אזי ייפסק בו המקום ההליך הפלילי נגדו ובית המשפט יוציא צו שיורה אל אשפוזו בבית חולים פסיכיאטרי או על קבלת טיפול דומה במסגרת שונה.

יש לזכור, שבית המשפט אינו כפוף לחוות הדעת הפסיכיאטרית, ואינו מחוייב לקבלה. כך, בסמכותו של בית המשפט לקבל כל החלטה, לאחר חקירת הפסיכיאטרים השונים.

עד לרגע ההכרעה, תנסה ההגנה להוכיח באמצעות מומחה פסיכיאטרי כי הנאשם אינו נושא באחריות פלילית. הם יסבירו זאת בכך שהוא סובל ממחלת נפש או מלקות חמורה בכושרו השכלי שאלה הובילו אותו למצב שבו לא היה מסוגל כלל להבין את מעשיו.

מנגד, תנסה הפרקליטות לערער את אמינות טענה זו באמצעות ממצאים הפוכים שיציג מומחה פסיכיאטרי אחר. בסופו של דבר, יעמדו לרשות השופטים שלוש אפשרויות פעולה:

  • לקבוע כי החשוד אכן כשיר לעמוד לדין ולשאת באחריות פלילית - במקרה זה, יימשכו ההליכים והדיונים בבית המשפט שהחל בכתב האישום.
  • "אי שפיות זמנית" - לקבוע כי מחלה נפשית שבה לקה הנאשם ממש במועד שבו ביצע את העבירה מנעה ממנו מלהבין את מעשיו. אם כך ייקבע, ייפסק לאלתר ההליך הפלילי.
  • מחלת נפש שממנה סובל הנאשם כעת פוטרת אותו מאחריות פלילית לעת אתה - במקרה זה, יידחה ההליך הפלילי עד שיוצגו עדויות על שיפור שחל במצבו הנפשי של הנאשם. משייקבע כי הוא שב לחוסנו, יחל נגדו ההליך הפלילי.

 רצח הרב אבוחצירא - סיקור מיוחד: