"מפת נתניהו": לא שונה מזו של ברק

מנאומו של נתניהו נזכור שני דברים בלבד: את נכונותו של נתניהו להשאיר התנחלויות מחוץ לגבולות ישראל, ואת "מפת נתניהו" למדינה הפלסטינית, שלא שונה מהותית מהמפה שאהוד ברק הציע בזמנו. נתניהו ניסה להשיג בלימה של הצהרה חד צדדית בספטמבר, והצליח, אך לא ברור אם בגלל דבריו - או בגלל דברי אובמה לפניו