כל הנחה שלילית לגבי ברק - תתממש

מנסים ללמד אותנו היום מתמטיקה חדשה, לפיה קואליציה של 66 חברים חזקה מקואליציה של 74. נוסחה מדויקת יותר היא מהלכו של ברק - אין הנחה שלילית לגביו שלא תתממש, לגבי אישיותו, והתנהלותו הציבורית, הפוליטית. במקום להיות מועזב, החליט ברק לעזוב בעצמו כדי להישאר שר הביטחון ולהקים חברה עסקית לבחירות הבאות