"התיקון לחוק האזרחות - לגיטימי"

סוזי נבות, מומחית למשפט מנהלי, מסבירה מדוע התיקון לחוק שמציע ראש הממשלה נתניהו הוא לגיטימי - אך מצד שני יכול גם לגרום לדיסקרימינציה בקרב הקבוצה הלא יהודית במדינה. "אם תהיה הבחנה בין אוכלוסייה כזו אחרת וההשבעות אמונים למדינה תחול רק על קבוצה אחת, אזי ישנה כאן אפליה קשה", אומרת נבות