גזירות שטייניץ: איפה מה שהבטחת?

שר האוצר יובל שטייניץ הציג את תקציב השנה הבאה שכולל שורה של גזירות: אי הפחתה בשיעור המע"מ, ייקור הדלק ודחייה בתוספת המתוכנת בקצבאות הילדים. נחמיה שטרסלר מנסה להבין לאן נעלמו ההבטחות של שטיייניץ