פרשנות: עיתונות - לא מפלט לעבריינות

ענת קם נהנתה אמנם מאמון מפקדיה – אך מדובר במחדל אבטחה חמור של צה"ל. מאידך – הגדרת האישום "ריגול" בישראל יכולה להינתן גם לאדם שלאו דווקא פגע או איים על ביטחון המדינה. ובכל זאת, לעצם המעשה של קם, מדובר בגניבה המונית, מכל הבא ליד. בעניין צו איסור הפרסום: כשהוא ארוך טווח וטוטאלי, הוא רק מעצים של הפרשה