פרשנות: משבר בין ישראל לטורקיה?

הצבא הטורקי מיישר קו עם הממשלה האיסלמית, וספק אם ניתן להגדיר את טורקיה כבעלת ברית אסטרטגית של ישראל אחרי המשבר המתמשך שבה לידי ביטוי היום. ערד ניר, עורך חדשות החוץ מעריך שיש לצפות להידרדרות נוספת ביחסי טורקיה ישראל. בנוסף הוא מאמין שעל הגורמים בישראל להפנים ולגבש אסטרטגיה ביטחונית חדשה מול טורקיה