שפת הגוף של אחמדינג'אד: לחץ נפשי כבד

נשיא אירן רגיל לנאום מול קהל המונים משולהב בארצו, שם אין לו בעיה לקבל תשואות רמות ללא כל קשר למה שיגיד - כל עוד דבריו הם תחת הכותרות הרגילות "צריך להשמיד את ישראל" או "השואה היא מזימה ציונית". אתמול זה היה קצת יותר קשה. המומחה לשפת גוף מנתח את נאום נשיא אירן בעצרת האו"ם

נאומו של נשיא אירן מחמוד אחמדינג'אד אתמול היה מלא עוינות כלפי ישראל - בזה אין כל חדש. אך האם ניתן ללמוד משהו על מצבו הנפשי של האיש שחזר שוב על הדברים אותם הוא נושא בכל הזדמנות כנגד ישראל והמערב? שפת גופו יכולה לתת לנו מספר רמזים.

ראשית ניתן לראות כי מצחו חרוש קמטים, גבותיו מתקרבות זו לזו כל הזמן, ונוטות בקצה הפנימי כלפי מעלה. הפרשנות לכך היא אחת: אחמדינג'אד נתון בלחץ נפשי כבד ומצב רוחו נוטה לעצב ועצבות. נוסף לכך הבעת פניו מקרינה חוסר שביעות רצון, זעף קל וקושי.

אפשר לשים לב עוד שיד שמאל שלו רועדת במהלך נאומו. הסיבה: נראה שבכל זאת הנשיא האירני התרגש מגודל המעמד, למרות שהיו הרבה מושבים ריקים באולם במהלך נאומו.

אין עוצמה ולהט בתנועות ידיו

תנועות הידיים שלו מצביעות על היעדר עוצמה ולהט בדבריו. הוא מניע את ידו הימנית, כאשר אצבעותיו קמוצות ונפגשות באגודל. אין עוצמה בתנועות ידיו, טון הדיבור שלו היה גבוה לאורך כל הנאום, מה שמראה שהוא בא להשמיע את דבריו ולא עניין אותו כלל אם הם יעניינו או יחדרו אל לב הקהל.

מה גורם להתנהגות זו של אחמדינג'אד? כנראה שמחוץ לחזות הצעקנית, האיש נתון בלחץ נפשי כבד, בין אם מחמת חשיבות האירוע עבורו ובין אם מסיבות אישיות. הלחץ האישי ומצב הרוח השפוף והעגום משהו, לא מאפשרים לו להכניס לדבריו את הרגש והלהט שבדרך כלל מאפיינים את דבריו.

לאתר של גבריאל רעם