בלוגר במזרח התיכון – מקצוע מסוכן

איך מגיבות מדינות המזרח התיכון השמרניות להתפתחות האינטרנט המהירה? בשבילן זוהי חיה דו ראשית: מצד אחד, ישנה הברכה שבתועלות הכלכליות והתעמולתיות ומצד שני - הקללה שבתפוצת מידע במהירות ובזמינות רבה מאי פעם. השלטונות משקיעים בפיתוח אך מצנזרים את הבלוגרים עד מוות

טל פבל (חדשות 2)

לא קל להיות משתמש אינטרנט במזרח התיכון. לפעמים אפילו מסוכן. זהו אזור בו לא תוכל להביע דעתך כבלוגר בחופשיות ובבטחה לאורך זמן. מספר מחקרים שראו אור לאחרונה מחזקים את הידוע בהקשר זה.

האינטרנט מהווה עבור ממשלים במזרח התיכון 'חיה' דו ראשית אשר בה הברכה שבתועלות הכלכליות והתעמולתיות, לצד הקללה שבתפוצת מידע במהירות ובזמינות רבה מאי פעם.

לפיכך, נוקטים אלו לאורך השנים במדיניות דו כיוונית; השקעה רבה בתשתית התקשורת והמידע כחלק ממאמציהם לפתח את כלכלותיהם, מחד גיסא. העמקת השליטה בתקשורת, באינטרנט ובמידע, תוך הרחבת האמצעים להגבלת חופש הפרט והביטוי בחקיקה, פיקוח, אכיפה ומעצרים, מאידך גיסא.

שמים לב לרשתות החברתיות

ארגון OpenNet Initiative, הפועל ליתר חופש באינטרנט, פרסם לאחרונה מחקר אודות ההגבלות השלטוניות על האינטרנט במזרח התיכון ובצפון אפריקה לשנים 2008-2009. מחקר זה שב וממחיש את הידוע אודות מאמצי הממשלים באזורנו למנוע גישה חופשית של אזרחיהם למידע באינטרנט. זאת באמצעות הכפפת האינטרנט לשורה של חוקים שונים (חלקים יעודיים) לאורך השנים, שימוש באמצעים טכניים מתקדמים, פיקוח וניטור הדוקים מבעבר וביצוע מעצרים של משתמשים שונים.

המחקר מציין מספר מגמות שחלו באזור לאורך השנים ובכלל זה; העמקת ההגבלות על אתרים בעלי תכנים פוליטיים. שימת לב רבה יותר לרשתות חברתיות ולהגבלת השימוש בהן. עליה במקרי פילטור אתרים בעלי תכנים בשפה הערבית, בפריצת הממשלים לאתרים אופוזיציוניים ובלוגים ומנגד, בצורך של בעלי אתרים לרשום אתריהם אצל השלטונות בטרם יוכלו להפעילם.

כל זאת, עד לכדי מצב בו קובע המחקר כי הגברת צנזורת האינטרנט באזורנו היא הנורמה והסרת הגבלה מאתרים היא היוצא מהכלל.

הבלוגרים מצנזרים את עצמם מרוב פחד

לכך מצטרפים נתוני ארגון 'עיתונים ללא גבולות' לפיהם מתוך 12 מדינות המוגדרות כ'אויבות האינטרנט', 5 מצויות במזרח התיכון; אירן, סוריה, ערב הסעודית, תוניסיה ומצרים.

כל אלו באים לידי ביטוי מוחשי בדו"ח שפורסם לפני זמן מה ע"י הארגון Committee to Protect Journalists אודות 10 המדינות הגרועות בעולם עבור בלוגרים. 5 מהן במזרח התיכון. כן, אותן חמש מדינות. זאת בשל מותו של בלוגר איראני השנה בכלאו, משפטו של בלוגר בסוריה ומאסרם של אחרים בערב הסעודית, תוניסיה ומצרים. זאת לצד צעדי חקיקה, ביטויי הפחדה ומסעות ענישה. צעדים אשר מביאים רבים לכדי צנזורה עצמית במדינות אלו.

נתונים דגמורפיים מראים כי ברבות ממדינות האזור אוכלוסיית הצעירים שמתחת לגיל 25 מהווה למעלה ממחצית ובאחרות קרוב לשיעור זה. הואיל והאינטרנט הינו כלי בידי צעירים ומשכילים, הרי שאם הבלוגרים במזרח התיכון מצויים כיום בסכנה וראשיתם מצער, הרי נראה כי אחרית חופש הביטוי והמידע באזורנו, תשגה מאוד.

ד"ר טל פבל הינו מומחה לאינטרנט ולטכנולוגיה במזרח התיכון ובעולם האסלאמי ובעל אתר בתחום זה - middleeast-internet-monitor.com.

הצטרפו ל"חדשות 2" בפייסבוק