פרשנות: האם "העבודה" לפני פירוק?

למרות שהמשבר המקומי אמש נפתר, הסיכוי להתפרקותה של מפלגת העבודה עדיין גבוה. לאחר אישור חוקת המפלגה ברוב גדול ממשיכים המורדים להתבצר בעמדותיהם. רינה מצליח על הקרע העמוק בין חברי המפלגה ועל תמיכת הציבור באהוד ברק

הסיכויים לפילוג במפלגת העבודה גבוהים, למרות אישור חוקת המפלגה בוועידה הסוערת אמש. על פי כל ההערכות שקדמו לוועידת המפלגה הייתה סכנה מוחשית של פירוק, אך רגעים לפני הוועידה נועד ברק עם יצחק הרצוג ואבישי ברוורמן ויחדיו הם הצליחו לעבור את המשוכה הנוגעת לאישור חוקת המפלגה, ולתאריך הבחירות המקדימות.

אולם למרות שהמשבר המקומי נפתר, הבעיה במפלגה עוד קיימת. ארבעת "מורדי העבודה" מתבצרים בעמדותיהם והם נחשבים כבר כגורמים מחוץ למפלגה. בשיחות פרטיות הם מתוודים כי עולות בהם תחושות שייכות למפלגה אחרת.

בעיני הציבור מעמדו של ברק דווקא מתחזק. בשל מרכזיותו בפעילות הממשלה הוא נתפס בעיני הציבור כמשפיע יותר. תמיכה זאת מביאה גם לגיבוי רחב בתוך מפלגתו, שהיא גדולה יותר ממה שהיה רגיל לקבל בשנים האחרונות.