ההורים והמורים נערכים לשנת הלימודים הבאה

בימים אלה נסגרים אחרוני הקצוות של שיבוצי המורים ותקנוני בתי הספר. הורי התלמידים מתכוננים גם כן, אך לא תמיד יודעים למה הם זכאים - לצד החובות. יו"ר התנועה לאיכות בחינוך, דורון ארז, בטור מיוחד לחדשות 2 באינטרנט

שני הצדדים נושמים לרווחה הקיץ הזה (חדשות 2)

בימים אלה של חופשת הקיץ, נסגרים אחרוני הקצוות של שיבוצי המורים, ההחלטות הפדגוגיות ותקנוני בתי הספר. ישיבות צוות ופעילויות הכנה אחרונות לקראת השנה הבאה לפני חופשה קצרה של הצוות החינוכי. מנגד - ההורים והתלמידים נמצאים כבר בעיצומה של חופשת הקיץ.

ואולם, מה חלקם של ההורים והתלמידים בעיצוב מראה השנה החדשה? האם ההורים והתלמידים רוצים להיות שותפים בעיצוב השנה החדשה? האם הצוות החינוכי רוצה את ההורים והתלמידים שותפים להחלטות?

משרד החינוך העניק על פי חוק להורים, כקבוצה, אפשרות להשפיע על תוכנית הלימודים של בית הספר: תוכנית השלמה - לפי סעיף 6 בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, והתקנות הנוגעות לו, רשאים 75% מן ההורים (בבית-ספר, בשכבה או בכיתה) להגיש בקשה בכתב למנהל בית-הספר ולפרט בה את המקצועות המבוקשים לתוכנית השלמה, שהיא עד 25% מתוכנית הלימודים הסדירה.

בנוסף, קיימת תוכנית לימודים נוספת - לפי סעיף 8 בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, והתקנות הנוגעות לו, ההורים רשאים לבקש תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מעבר לתוכנית הלימודים הסדירה, "ובלבד שכל ההוצאות הנובעות מביצוע התוספת יחולו על הורי התלמידים המתחנכים על-פיה או על רשות החינוך המקומית שהתחייבה לשאת בהן על חשבונה".

גם הצוות החינוכי מתמודד

הבעיה היא שהחוק לא הסדיר את מעמדה של נציגות הורים. כפרטים, ההורים זכאים לבחור את המסגרת החינוכית שבה ילמדו ילדיהם, לקבל מידע הנוגע לילדים ולבית הספר ולערער על החלטות בתחומים האלה.

לא רבות הן זכויות ההורים בקבלת ההחלטות לגבי חינוך ילדיהם, אולם גם המעט שעומד לרשותם לא תמיד בא לידי מימוש. תהליך בחירת המסגרת החינוכית מכיל גם שיקולים כלכליים, זמן ואנרגיה שלא תמיד מצויים.

ככל שעולה גיל התלמידים כך גדל הריחוק מפעילות המוסד והמתרחש בו. בכיתות הגבוהות הורים רבים אינם מכירים הורים נוספים בשכבה, ולעיתים לא יודעים דבר על המתרחש מעבר לתעודות והמידע באספות ההורים. ההורים המעטים הפועלים כדי להשפיע, מהלכים על חבל דק בין הרצון לסייע, לבין התערבות.

מנגד - גם הצוות החינוכי עמוס לעייפה במטלות ומשימות שאינן קלות. ההתמודדות שלו עם הצרכים החינוכיים המשתנים בעקבות שינויים סביבתיים והשונות הרבה ביכולות והצרכים של התלמידים בכיתות, אינה מגובה בתקציבים ותמיכה כלשהי. לכן הצוות החינוכי אינו ממש פנוי להרחיב את הדיאלוג עם ההורים, שממילא לא ממש ששים אליו.

כנראה שבימים אלה של הקיץ נושמים לרווחה שני הצדדים מהנתק הזמני של ימי הקיץ הלוהטים.

דורון ארז הוא יו"ר התנועה לאיכות בחינוך.