מניעת פיגועים? האחריות גם על המפקדים

חלק מהפיגועים והתוצאות הקשות הן תוצאה של חוסר זהירות והנחיות לא מספיק מוקפדות של המפקדים. רוני דניאל על נהלי הצבא והתנהגות החיילים