50 שקל לכל ילד: הברקה או בזבוז?

50 שקלים בכל חודש לכל ילד. זה מה שאמור לקרות בתקציב המדינה הבא: המדינה תפקיד לכל ילד את הסכום הזה בכל חודש שיצטבר לחיסכון של כ-18 אלף שקלים, שאותו אפשר יהיה למשוך בגיל 18. רעיון מבריק או בזבוז כספי מדינה?