קירוב התנ"ך לחילונים? רעיון מצויין

משרד החינוך השיק תכנית של קירוב התנ"ך לתלמידים החילונים. אני סבור שמדובר ברעיון מצויין - מעטים מדי מכירים את הטקסט המכונן שכל דובר עברית משכיל צריך ללמוד. השאלה היא איזה תנ"ך מלמדים את החילונים