ישראל עומדת בפני הסלמה נוספת?

רוני דניאל על המתיחות והמצב המורכב בדרום