"זמן חירותינו, להסיר את המחיצות המבדילות בינינו"

בטור מיוחד לכבוד חג הפסח, מסביר הרב הראשי לישראל שלמה משה עמאר את משמעות חג החירות. בכל שנה מחדש, טוען הרב, יש בידנו לבחור בחופש ולנקות את עצמנו ממגבלות של שנאה ויצר הרע, רק צריך לקחת החלטה וליטול את אהבת החינם

הרב הראשי בטור מיוחד לפסח (רויטרס)

כמה גדול ומשמח לראות את עם ישראל בחגים ובמועדים, ברינה ובשמחה ההמון חוגג, וראוי להבין את מהות החג הקדוש הזה, ואת מה שהוא נושא בכנפיו.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

חגי ישראל ומועדיו זמנים נצחיים הם, שאינם רק זכר למה שהיה ועבר, אלא הם זמני ששון ושמחה לכל הדורות ולכל הזמנים. הישועות הגדולות אשר עשה ה' לעמו ישראל, לא היו רק לצורך אותו הזמן ואותה שעה בלבד, אלא הקב"ה קבע כי הנס והישועה קשורה בימים בהם קרו, לדורות עולם.

15 בניסן הוא חג הפסח, זמן חירותנו. ומיום שבו הוציאנו ה' מעבדות לחירות, נקבע לדורות שביום ההוא וכל שבעת ימי החג, הוא זמן חירותנו לעולם. בכל שנה ושנה כשאנו מגיעים לימים אלו, אנו מגיעים אל "מעיין החירות" שנקבע ונחקק מיום צאתנו מארץ מצרים. מעיין שהוא חי וקיים מאז ולעולם, נובע מחירות אמיתית, אליה אנו מגיעים בכל שנה ושנה ויכולים לשאוב מאותו מעיין נצחי מלא חופניים של חירות, שיש בה כדי ללוות אותנו כל השנה כולה.

כמו שאומרים בתפלת החג: ביום חג הפסח הזה, זמן חירותנו, לא שהיה זמן חירותנו אז, אלא גם עתה בעת הזאת ובזמן הזה, הוא זמן חירותנו. והבאר הזאת מונחת בקרן זווית, והרשות נתונה לכל הרוצה, לבוא וליטול ברכה עד בלי די, ורק נסיר את המחיצות המבדילות בינינו ובין אחינו בני ישראל, והמחיצות המפרידות בינינו ובין ה' א-ל-הינו, על ידי שנטהר לבנו מכל טומאה, ומכל שנאה, ונעמיק בנפשנו פנימה את אהבת ה' ואת אהבת איש את רעהו.

להיות בני חורין מן היצר הרע, המסית ומדיח אותנו מהדרך הישרה והנכונה, ואז הקב"ה משפיע טובו וחסדו עלינו, ממעייני הישועה, ומשפיע עלינו שפע עצום ורב של "חירות" מכל השעבודים הגשמיים והרוחניים, ופורק מעלינו כל עול וכל צרה וצוקה, ומקבלים עלינו עול מלכות שמים לבדו, והוא מרומם אותנו ומקדש אותנו בקדושה עליונה, ושמחת עולם על ראשינו.

בברכת מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון לכל עמו ישראל, באהבה רבה ואהבת עולם.