ביקור אובמה: שלב ניתוח הנאומים

שלושתם דיברו על אירן, על סוריה ועל הפלסטינים, אבל בכל זאת היו לא מעט הבדלים בין נאומי נתניהו, פרס ואובמה. אהוד יערי מנתח