מסע במסדרונות הממשל של ארצות הברית

ארצות הברית, מנהיגת העולם החופשי, היא פדרציה רפובליקנית נשיאותית. החוקה, שתוארה כ"מלאכת ההנדסה האנושית המרשימה ביותר שנכתבה בידי אדם", קבעה חלוקה של הכוח בין שלוש זרועות: הרשות המבצעת (הנשיא), הרשות המחוקקת (הקונגרס) והרשות השופטת. הזרועות השונות מפקחות ותלויות זו בזו. כך זה עובד