"האביב הערבי מפזר אבק אסלאמי קיצוני"

פרשני חדשות 2 מסכמים את אירועי השנה החולפת