תיק ההשקעות של נתניהו: צעד קדימה וצעד אחורה

ישנן סיבות טובות ומגוונות לבקר את נתניהו, אבל לא בטוח שפרשת תיק ההשקעות היא אחת מהן. אמנון אברמוביץ' חושב שהביקורת על בקשת ראש הממשלה מלאכותית ומאולצת וסבור שנתניהו מתנהג בחייו האישיים כמו בחיינו הלאומיים – מחליט ונסוג