מה אפשר ללמוד מסרטון החטיפה?

רוני דניאל מוחה נגד ההפקרות המקוממת שנחשפת בסרטון חטיפת החיילים הישראלים ומספר על ההתעוררות המאוחרת