דפני ליף שוב מתכננת הפגנה גדולה

שוק המשכנתאות רושם האטה, דפני ליף שוב מתכננת הפגנה גדולה וגם: ערוץ 10 מפטר עובדים