מבזק גלובס: הגבלת קבוצות הרכישה

האם אפי פיתוח תמכר ללב לבייב? בית המשפט טוען: הליך המכירה מתנגש עם החוק. בנק ישראל בוחן את הרחבת היצע האשראי לענף הנדל"ן ושרת המשפטים שקד החלה בצעדים חקיקה שיגבילו את קבוצות הרכישה