מבזק גלובס: ניצחון למגדלי הביצים

בכירי נובל אנרג'י ביקרו בישראל בניסיון לסיים את פלונטר הגז, זירת האגו-טריידינג ממשיכה לרתוח ומגדלי הביצים רושמים לעצמם ניצחון בנושא מכסות הייצור