מבזק גלובס: תגובות לפסיקת בג"ץ בנושא הגז

אחרי פסיקת בג"ץ תגובות קשות מצד חברות הגז והמשקיעים. ברשות ההגבלים נוטים להתנגד למכירת גולן טלקום מחשש לפגיעה בתחרות. למרות ההבטחון להוזיל את הדירות, הישראלים ממשיכים להתנפל