מבזק גלובס: ענבל אור נחקרת

ענבל אור נחקרת ברשות המיסים, עורך דינה: "החוקרים מאוד מתחשבים", מכרז נוסף נסגרת במסגרת "מחיר למשתכן" בקרית שמונה 240 דירות יבנו במסגרת הפרוייקט בעיר וגם: בנק ירושלים מתחיל לסקר את שותפויות בגז הישראליות