מבזק גלובס: דיויד גילה מתפטר

הממונה על ההגבלים העסקיים דיויד גילה מתפטר; האבטלה בישראל יורדת לשפל היסטורי; בפירמות רואי החשבון מתחיל גל התאגדויות