מבזק גלובס: כיל מפטרת 145 עובדים

כלכלת ישראל רושמת צמיחה שלילית; הצעת החוק למשכנתא במימון של עד 90% אושרה בוועדת השרים לחקיקה; חברת כיל מפטרת 145 עובדים