מבזק גלובס: לאן נעלמו ההשקעות ב"קרן-אור"?

לאן נעלמו 150 מיליון שקלים מכספי משקיעים ב"קרן –אור"; כיצד מתכוון האוצר לטפל בהסדרי החוב?; הכלכלן שחושב שהמשק הישראלי בדרך לחורבן של ממש