מבזק גלובס: מה תכלול תכנית הדיור של לפיד?

אלו שינויים תעבור תכנית הדיור של לפיד; איפה עלה שכר הדירה הכי הרבה בשנים האחרונות; כמה ישלם עו"ד יורם שפטל למאזין שאותו גידף ברדיו