מבזק גלובס: גובים מנוחי דנקנר

בנק מזרחי טפחות החל לגבות חובות מנוחי דנקנר; המצב הכלכלי במשק הישראלי מידרדר ונתוני הצמיחה התעדכנו כלפי מטה, רבע מהצמיחה הישראלית - בגלל הגז; תושבי מודיעין נוטלים את המשכנתאות הגבוהות בישראל; המסחר בבורסה הסתיים בעליות שערים