מבזק גלובס: תכנית ההבראה של בזן

בזן חושפת את תכנית ההבראה שלה; משרד האוצר מספק הצצה לדיוני ועדת הריכוזיות וגם: נפתלי שם סוף לסיומת 99 אגורות במחירי המוצרים