מבזק גלובס: הדלק שוב מתייקר

בנק ישראל מחריף את ההגבלות על המשכנתאות, נוחי דנקנר מודיע על מכירת השליטה בכלל ביטוח, הדלק שוב מתייקר