מבזק גלובס: סוף למיתון באירופה?

עובדי רשות המסים מאיימים להחריף את העיצומים בעקבות איחוד האגפים ברשות; אחרי שנתיים של מיתון ואבטלה נתונים שיפורסמו אמורים להצביע על סוף המיתון בגוש האירו; הישראלים מעדיפים להצטופף במרכז והערים הותיקות ננטשות; בבורסה בתל אביב המסחר הסתיים במגמה מעורבת