מבזק גלובס: כמה מרוויחים בהיי-טק?

כמה מרוויחים עובדי ההיי-טק בישראל? מי שיאן השכר החדש בחברות הציבוריות? בכמה הצטמצמו הפסדי בנק ישראל? ומה קורה היום בבורסה בתל אביב?