מבזק גלובס: פשיטה על משרדי תנובה

רשות ההגבלים העסקיים פשטה על מפעל תנובה; בפעם השנייה בתוך חודש הלשכה המרכזית מעדכנת למטה את אומדן הצמיחה במשך ב-2012: 2.7% בלבד; עיתון מעריב יימכור את בית הדפוס שברשותו ויתחיל להדפיס אצל המתחרים, במקביל לצמצום העיתון היומי ומעבר לגירסת דיגיטל