המתנה של שר התקשורת לצרכנים

איך מתכנן שר התקשורת להפתיע את ציבור הצרכנים בישראל? מי זכה בבחירות ביוון ומי ניסה להונות את רשות המיסים, וכיצד?