מבזק גלובס: גז בקידוח "תנין 1"

תגלית גז חדשה בקידוח "תנין 1"; הכלכלנים חוזים העלאות מיסים חדשות; והישראלים מאושרים יותר ממרבית בני העמים האחרים