מבזק הכלכלה: ירידה ברווחי שטראוס

סטנלי פישר קובע שרמת החיים בישראל עלתה; אפריקה-ישראל מדווחת על גידול של 25% בהכנסות בשנת 2011; חברת הסלולר Hallo טוענת שפלאפון מכשילה אותה; ובבורסה: מגמה מעורבת