מבזק גלובס: נתניהו נגד "הארץ" ו"ניו יורק טיימס"

מתקפה של נתניהו נגד "הארץ" ו"ניו יורק טיימס"; תרופות המרשם בישראל יקרות משמעותית מאשר מעבר לים; ומה פשר העלייה במניית טבע?