מבזק גלובס: "המחירים גבוהים – השכר נמוך"

בבדיקה שקיים בנק ישראל בחודשים האחרונים, ניתן אישור לטענות על יוקר המחייה בישראל. מהנתונים עולה כי המוצרים כאן יקרים בעשרות אחוזים מאשר בחו"ל. בין המוצרים שנבדקו: מכוניות, מוצרי מזון ומחירי נופש בבתי מלון