מבזק טכנולוגיה: לקוחות הסלולרי

כמה מנויים יש לגולן טלקום? כמה מנהלים יפוטרו מ"כלל ביטוח"? ומדוע עובדי בתי המשפט נשלחו לבתיהם באמצע יום עבודה?