מבזק טכנולוגיה: הגולשים מגיבים למחאת הטלאי הצהוב בהפגנת החרדים

שעות אחרי שנכנסה לבית האח הגדול נחשפת ברשת הקריירה הקודמת של הדיירת המצחקקת; וגם: הגולשים מגיבים למחאת הטלאי הצהוב בהפגנת החרדים