מבזק טכנולוגיה: הרמת הגבות שהביאה המוני צפיות

וגם: כך שיבשו פעילים אנטי-ישראלים סרטון של דובר צה"ל