צניחה דרמטית ברווחי בנק לאומי

הבנקים מציגים הבוקר את רווחיהם לרבעון השלישי של 2011, ובמסגרת זו עוקף בנק הפועלים את בנק לאומי ומציג את הרווח הגדול ביותר. בנק לאומי הרוויח ברבעון האחרון 155 מיליון שקל - ירידה של 74 אחוזים לעומת השנה שעברה. בנק הפועלים הרוויח 471 מיליון שקלים - ירידה של 9.1 אחוזים בלבד

בנק לאומי והמנכ"לית גליה מאור

בנק לאומי דיווח הבוקר על תוצאותיו ברבעון השלישי של 2011. בשורה התחתונה דיווח הבנק כי הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-155 מיליון שקל, לעומת 606 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-74%.

בלאומי אומרים כי הגורמים העיקריים לירידה ברווח הנקי הם ירידת הערך של ההשקעה במניות חברת פרטנר, הפסדים בקופות הפיצויים והתגמולים המשמשות כיעודה לכיסוי ההתחייבויות הפנסיוניות של העובדים וגידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח של בנק לאומי מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 1.31 מיליארד שקל, זאת בהשוואה לכ-1.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 27%. ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון בסך 832 מיליון שקל בהשוואה ל-983 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 15.4%.

הבנק אף ספג ירידה של כ-700 מיליון שקל בשווי ניירות ערך זרים שהוא מחזיק, אולם הוא זוקף את הירידה לקרן ההון כיוון שהנהלת הבנק מעריכה שמדובר בירידה זמנית, כך שלעת עתה הבנק לא זוקף זאת לדוח רווח והפסד.

בנוסף, ברבעון השלישי רשם לאומי ירידת ערך בסך 239 מיליון שקל בגין ההשקעות במניות חברת פרטנר.
נקודת אור בדוחות הוא תרומת החברות המוחזקות לרווח, שהסתכמה בכ-115 מיליון שקל ברבעון לעומת 57 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2011 בכ-1.27 מיליארד שקל, לעומת כ-1.65 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 23.1%.
 
סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות של לאומי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2011 בכ-2.82 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-3.02 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2010, ירידה של 6.6%.

הפועלים: רווח של 471 מיליון שקל

בנק הפועלים. הפסיד הרבה פחות
במקביל, עוקף בנק הפועלים את לאומי ומציג מציג את הרווח הנקי הגדול ביותר במערכת הבנקאית ברבעון השלישי. הפועלים, בניהולו של ציון קינן, הרוויח 471 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה, ירידה של 9.1% מרווח של 518 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - יותר מפי 3 מהרווח של בנק לאומי, המתחרה העיקרי של הפועלים, שהרוויח כאמור 155 מיליון שקל ברבעון השלישי.

הרווח של בנק הפועלים משקף תשואה של 8.5% על ההון, ירידה לעומת 10% ברבעון המקביל. הלימות ההון ליבה של הבנק ירדה ל-7.72%. עיקר הפגיעה ברווח של הפועלים ברבעון נבעה מעלייה בהפרשות לחובות מסופקים, עלייה של 71% לרמה של 498 מיליון שקל. הרווח מפעילות מימון ירד ב-14% ל-1.75 מיליארד שקל והרווח מפעולות רגילות נשחק ב-9% ל-470 מיליון שקל. ברבעון החולף הגדיל הפועלים את האשראי לציבור ב-11% ל-244 מיליארד שקל.

במהלך הרבעון הקטין בנק הפועלים את החשיפה לאיטליה עמוסת החובות; היקף החשיפה (מאזנית וחוץ-מאזנית) של הפועלים לאיטליה עמדה על 98 מיליון שקל בלבד ברבעון השלישי, ירידה של 385 לעומת חשיפה של 159 מיליון שקל בסוף 2010. החשיפה לספרד, אירלנד, יוון ופורטוגל הסתכמה ב-746 מיליון שקל ברבעון השלישי, בעיקר לספרד (421 מ' ש') ואירלנד (320 מ' ש'). אם כן, החשיפה של הפועלים לספרד ואירלנד גדולה מחשיפתו לאיטליה. הבנק חשוף גם לצרפת, המאוימת ע"י הורדת דירוג אשראי, ב-2.2 מיליארד שקל. 

הבינלאומי: צניחה של 84% ברווח הנקי

בהתאם לאזהרת הרווח, דיווח הבוקר הבנק הבינלאומי שבשליטת צדיק בינו על צניחה של כ-84% ברווח הנקי ל-21 מיליון שקל, בהשוואה ל-129 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון ברבעון החולף הסתכמה ב-1.5% בלבד, בהשוואה ל-8.6% ברבעון המקביל אשתקד.

הבינלאומי מסביר כי הרווח ברבעון השלישי הושפע מהמשבר בשווקים הפיננסים וההתרחשויות בשוקי ההון בארץ ובעולם בסך של 174 מיליון שקל (112 מיליון שקל נטו). הבנק מסביר כי "השפעות שהינן בעלות אופי חשבונאי וכן השפעות הנעוצות במחירי השוק, ולא כתוצאה מהתממשות הפסדים או קריסת לקוחות".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק