גם ב-2011: נשים בשירות המדינה עדיין מרוויחות פחות

מנתונים של מרכז המחקר והמידע בכנסת עבור הוועדה למעמד האישה, עולה כי הפערים בין שכרם של גברים לנשים בשירות המדינה, גדולים מהפערים בין גברים לנשים בקרב כלל השכירים. כך, בשכר ברוטו, הפער עמד בשנת 2010 ועמד על 23% - 12,235 שקלים אצל נשים לעומת 15,881 אצל גברים

ממוצע השכר של נשים בשירות המדינה נמוך מממוצע השכר של הגברים העובדים בו: בשנת 2010, ממוצע השכר הפנסיוני עבור משרה מלאה של נשים היה נמוך ב-19% מממוצע השכר הפנסיוני עבור משרה מלאה של גברים (7,754 שקלים לחודש לאישה לעומת 9,508 שקלים לחודש עבור גבר).

מנתונים של מרכז המחקר והמידע בכנסת עבור הוועדה למעמד האישה, עולה כי בשכר ברוטו, הכולל גם רכיבים שאינם פנסיוניים, הפער בין גברים לנשים גדול אף יותר והוא עמד בשנת 2010 על 23% (12,235 שקלים אצל נשים לעומת 15,881 אצל גברים).

הפער הגדול יותר בשכר ברוטו קשור במידה רבה לרכיב השכר של השעות הנוספות, בו ממוצע התשלום שקיבלו נשים היה מחצית מזה שקיבלו גברים (1,486 שקלים לחודש אצל נשים לעומת 3,003 שקלים לחודש אצל גברים). המחקר קובע באופן מובהק כי הפערים בין שכרם של גברים ונשים בשירות המדינה, גדולים מהפערים בין גברים לנשים בקרב כלל השכירים.

רוב בקרב העובדים - אך לא בקרב הדרגות הבכירות

אבל זה לא הכל. אם הרגשנו שאולי בשנים האחרונות חל שינוי לטובה במשכורתן של הנשים, המחקר טוען שלא כך הדבר. מהנתונים המוצגים בדוח עולה כי מאז סוף שנות התשעים לא חלו שינויים משמעותיים בפערים בין שכרם של גברים ושל נשים בשירות המדינה.

ולא רק השכר - גם בתפקיד, מתברר, עדיין יש פערים. אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על רמות השכר בשירות המדינה הוא הדרגה בה מועסק העובד. למרות שהן מהוות רוב בקרב עובדי המדינה, שיעור הנשים בקרב הדרגות הבכירות בשירות המדינה הוא 47% ואילו בדרגות הנמוכות שיעורן הוא 71%.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת