יום הכיפורים: כמה אנחנו תורמים?

מחר ערב יום הכיפורים, תקופה שבה יש עלייה בהיקף התרומות לעמותות ונזקקים. אבל עד כמה באמת אנחנו הישראלים תורמים?