הוועדה המליצה: "הפרדת אחזקות הטייקונים במשק"

הוועדה להגברת התחרותיות, הידועה בשם "ועדת הריכוזיות במשק", הציגה את מסקנות הביניים לראש הממשלה בנימין נתניהו. הוועדה ממליצה על פיזור אחזקות הטייקונים במשק לצורך הגדלת התחרותיות במשק

על רקע המחאה החברתית בישראל שמתנגדת לפערים הגדולים בחברה, הוועדה להגברת התחרותיות, המוכרת בשם "ועדת הריכוזיות במשק", הציגה היום את מסקנות הביניים לראש הממשלה בנימין נתניהו. כאן בחדשות 2 אנו העברנו במשדר מיוחד את מסיבת העיתונאים שהתקיימה במשרד האוצר, בהשתתפות שר האוצר יובל שטייניץ, ונגיד בנק ישראל סטנלי פישר.

נתניהו פתח את מסיבת העיתונאים וסיפר על הנימוקים להחלטתו להקים את הוועדה לפני כשנה. "אנחנו רוצים להבטיח שתהיה תחרות הוגנת, אבל שלא יהיה כשל, ומנגד - לא לפגוע ביכולת העסקים, שיוצרים את מקומות העבודה ומובילים את הכלכלה, להתרחב", אמר ראש הממשלה. "איננו מעוניינים לרדוף את העסקים או לפגוע בהם, אלא להבטיח שתהיה תחרות הוגנת".

 

 

תמצית מסקנות הוועדה:

אחזקות ריאליות ופיננסיות - במקרה שבו בעל שליטה מחזיק במוסד פיננסי לצד אחזקות בנכס ריאלי, קיים מצב שבו מנהל הכסף מקבל החלטה שיש בה ניגוד אינטרנסים לגבי היכן כדאי להשקיע את הכסף. הוועדה הגיעה למסקנה שבמשק קטן כמו ישראל יש להפריד בין הלווים הגדולים למלווים הגדולים. לצורך כך נקבעו ההגדרות של גודל העסקים באופן הבא: עסק ריאלי משמעותי: 8 מיליארד שקל מחזור מכירות לעסק ריאלי, או נכסים במאזן של 20 מיליארד שקל, עסק פיננסי משמעותי: מעל 50 מיליארד שקל.

• טיפול במבנה האחזקות הפירמידיאלי הקיים בישראל - פירמידת שליטה מתייחסת לשרשרת חברות, או אוסף של כמה שרשרות, אשר בראשן עומד בעל שליטה משותף. כל חברה בשרשרת שולטת בחברה שמתחתיה, אך אינה מחזיקה ב-100% מההון שבה. בעל השליטה שולט, במישרין בראש השרשרת, אך בעקיפין בשרשרת כולה. הבעיה היא שנוצר ניגוד אינטרסים בין בעל השליטה, בנושא ניהול הכסף בין חברות שבבעלותו, לבין בעלי המניות שלא מחזיקים במניות של החברות האחרות בשליטתו של בעל השליטה.

"הוועדה המליצה על כלי ממשל תאגידי שיבטיחו שכל חברה במבנה תתנהל על פי האינטרסים של כלל בעלי מניותיה ולא על פי האינטרסים של בעל השליטה בלבד. בצורה זו הוועדה לא מונעת מבנים פירמידאליים אלא מאפשרת למשקיעים להבדיל בין מקרים בהם הפירמידה יוצרת להם ערך", נכתב בהמלצות הוועדה. הכלים העיקריים לשם כך הם הגבלת האשראי לאותן חברות וחיזוק פעילות הרשות להגבלים עסקיים".

• שכר הבכירים - "הוועדה ממליצה לקדם את תיקון חוק החברות בנוגע לשכר בכירים על פי המלצות ועדת נאמן. הוועדה תומכת בהמלצות ועדת נאמן אשר ממליצות לקבוע הליך אישור מיוחד בחברות פער, ולהתנות את מתן התגמול לאישור מיוחד באסיפה הכללית ברוב בלתי נגוע", לשון הדוח.

• הקצאת התשתיות הלאומיות במקרה של הפרטה או מתן זיכיונות - בנושא זה הוועדה ממליצה על חיזוק בעלי מניות המיעוט בחברות ציבוריות בהן יש גרעיני שליטה, וזאת על ידי כינוס אסיפה כללית במקרים של רכישת פעילות מהותית, רכישת גרעין שליטה בחברה ציבורית אחרת או גיוס הון. בנוסף, מוצע לאפשר הצבעת בעלי המניות ובעלי אג"ח באינטרנט. "כל זאת כדי להבטיח שהתשתיות הלאומיות לא יהיו מרוכזות בידי מעטים", אמר שני. כמו כן המליצה הוועדה לחייב קיום התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים טרם הקצאת נכסים ציבוריים לחברה פרטית.

"חברי הוועדה סבורים כי במצב הדברים הנוכחי לא תמיד נשקלים די הצורך שיקולי תחרות וריכוזיות, אשר חשוב שיישקלו בהליכי הקצאת נכסים של המדינה או בהקצאת זכויות, רישיונות וזיכיונות. לעיתים עולות שאלות לגבי עצם הסמכות של הגוף המקצה לשקול שיקולים רחבים לבד משיקולי מחיר", נכתב.

• הקטנת מינוף - הוועדה ממליצה על אי הכרה לצרכי מס בהוצאות מימון, כלומר הוצאות המימון ייחוסו תחילה להכנסה מדיבידנד. במקרים בהם הוצאות המימון יהיו גבוהות מההכנסה מדיבידנד - יתווסף ההפרש לעלות המניות לצרכי מס. כמו כן מומלץ להגביל אשראי מגופים מוסדיים.

• הרחבת סמכויות בית הדין להגבלים עסקיים, באופן שיאפשר לו לכפות פעולות על חברות בהתאם לצורך, "על מנת להבטיח שקיום מספר קבוצות עסקיות חזקות לא יפגע בתחרותיות המשקית והענפית".

עם פרסום מסקנות הוועדה תהיה זכות שימוע לכל מי שמתנגד למסקנות, בו תינתן לו הזדמנות להציג את הסגותיו מהמסקנות, ובכל מקרה ההמלצות יצטרכו לעבור תהליך חקיקה בכנסת על מנת שיישומו. הטייקונים מצדם מבטיחים לנסות לתן את המסקנות, אך הם לא מתכוונים לנהל מאבק עיקש כמו שעשו בזמנו בעלי מניות הגז נגד מסקנות ועדת ששינסקי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקש להודות למנכ"ל משרד האוצר חיים שני, העומד בראש הוועדה, למנכ"ל משרדו הפורש איל גבאי ולכל חברי הוועדה על גיבוש מסקנות הביניים. הוא התייחס לרצינות שבה נערך הדוח ולמסקנות שלו, שיגובשו באופן סופי בעוד שלושה חודשים. "אנחנו מביאים כאן בשורה חדשה למדינת ישראל ומורידים ברצינות את יוקר המחייה בצעדים אמיים ושקולים שלא נעשו בכלכלות אחרות".

נתניהו: יוקר המחייה אינו הגיוני

נתניהו ציין כי "הוועדה עשתה עבודה יסודית ומקצועית בלימוד הנושא, ועוד יותר מכך במתן פתרונות אמיתיים. מסקנות הוועדה יביאו לשינויים מהותיים במשק הישראלי ולביטול המצב השורר בו מזה עשרות שנים של מעורבות ושליטה גדולה של קבוצות מעטות".

"צעדים אלו יחד עם צעדי הוועדה המיוחדת שמיניתי בראשות הפרופ' מנואל טרכטנברג, יביאו למהפכה אמיתית במשק הישראלי לטובת הצרכן הנאנק לא אחת תחת יוקר המחייה הלא הגיוני", הוסיף נתניהו וציין כי "הצרכן הישראלי משלם יותר על שירותים ומוצרים בהשוואה לעולם".

שר האוצר: מסקנות הוועדה טובות גם לצרכנים וגם לבעלי העסקים

אחרי ראש הממשלה התייחס שר האוצר יובל שטייניץ למסקנות הוועדה ואמר כי הן טובות לצרכנים, וישרתו את החוסכים במשק. "ההמלצות הן חיוניות במיוחד לאנשי העסקים, שהם המרויחים הגדולים כיוון שמשק שפועל בצורה יעילה יותר, הרוב המכריע של היזמים, אנשי העסקים והחברות השונות יוצא נשכר", אמר שטייניץ והוסיף כי בזכות הדוח, המשק יהפוך למקום אטרקטיבי יותר לעשיית עסקים והשקעות.

"לנגד עיני הוועדה עמדה מטרה לשפר את הכלכלה הישראלית כדי לאפשר לה להתפתח בצורה יעילה יותר מזו שהייתה עד כה", ציין שטייניץ. "אנחנו מכבדים את בעלי העסקים, וחייבים לפעול להסרת חסמים גם בשבילם. הוועדה הזו היא כולה בעד אזרחי ישראל ואני מרגיש שלם עם המסקנות בכפוף לשימוע".

נגיד בנק ישראל סטנלי פישר התייחס בקצרה למסקנות הוועדה, וציין כי הן מביאות פתרונות לבעיות שנמצאות בהרבה משקים קטנים. "יש עבודה יצירתית מאוד בייחוד בטיפול בפירמידות", אמר פישר בהתייחסו לריכוזיות הקיימת במשק.  

מחוץ לכנסת: מפגינים על יוקר המחייה

במקביל לפרסום המלצות הוועדה, החלה צעדה של פעילים למען חברתי לכיוון הכנסת. הפעילים מחו על חוסר ההיענות לבקשתם לפתוח את תקציב המדינה לשינויים. הפעילים, ובראשם סתיו שפיר, צעדו עם שלטים עליהם נכתב "העם דורש צדק חברתי". "אנחנו לא רוצים להחליף ראש ממשלה ושר אוצר, אבל הגיע הזמן שהם יתחילו לעבוד", אמרה שפיר.

בסיקור השתתפו קרן מרציאנו, נחמיה שטרסלר ויוסי זילברמן

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת