פועלים הוא הבנק הרווחי ביותר

הבנקים הגדולים מציגים היום את הרווחים שלהם לרבעון השני של השנה. בנק לאומי היה היחיד שרשם ירידה ברווחיות מול הרבעון המקביל של השנה שעברה. שאר הבנקים רשמו עלייה דרמטית ברווחים. הפועלים הוביל עם רווח נקי של 712 מיליון שקלים - עלייה של 43%